ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ސްޓާލިން ވިސްނަނީ

އުމުރުން 38 އަހަރުގައި ރިބެރީ އިތުރު ކްލަބަކަށް

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ރެކޯޑު އަގަކަށްވެސް ޕީއެސްޖީން ބުނީ ނޫނެކޭ، އެމްބާޕޭ ރެއާލްއަށް ދާނީ ހިލޭ؟

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ގްރީޒްމަން އެނބުރި އެތުލެޓިކޯއަށް، ބާސާއިން ފޯވަޑަކަށް ލޫކް ޑިޔޯންގް

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ރެއާލްއިން އުންމީދީ ތަރި ކަމަވިންގާ އިއުލާން ކޮށްފި، ޗެލްސީން ސައުލް ގެންދަނީ

ވާދަވެރިންގެ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕްގެ ފާޑުކިޔުން

1

ގަރުނުގެ ބޮޑު ޓްރާންސްފާގައި މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް: ނޭމާގެ ދައުރާއި "ބިހައިންޑްދަ ސީން"ގެ ބައެއް ވާހަކަ

1

ސިޓީން ކޭންގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލުމެއް ނެތް، 150 މިލިއަން ޕައުންޑު ހުށަހަޅަނީ

އަގުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލައި، ޗެލްސީން ލުކާކޫ ގެންގޮސްފި

"މެސީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ، މިއީ ފުޓުބޯޅައިގައިވެސް ތާރީހީ ޓްރާންސްފާއެއް"

މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ދާން އެއްބަސްވެއްޖެ، މިއަދު ޕެރިސްއަށް ދާނެ

2