Close

ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ކައިސޭޑޯ ޑީލް އެންމެފަހުން ނިމިއްޖެ، ޗެލްސީން ދެއްކީ ރެކޯޑު އަގެއް

ބޮޑު ބިޑަކާއެކު ނޭމާ ސައުދީ ލީގަށް ދާން އެއްބަސްވެއްޖެ!

ރައީސް ނާސިރާއެކު އެމްބާޕޭ އެނބުރި ތަމްރީނުތަކަށް، އެއްބަސްވުން އާކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ!

ސާބިއާ އާއި މޮންޓެނެގްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކުޅެފައިވާ ބްރަނިމީރް މާޒިޔާއަށް

ބާޔާނުން ކޭން އިއުލާނުކޮށްފި، ޕީއެސްޖީން ޑެންބެލޭވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ކޭން، ބަޔާންގެ މެޑިކަލްއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލުން 111 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހެޅުމުންވެސް ކައިސޭޑޯ ބޭނުންވަނީ ޗެލްސީއަށް ދާން!

ބަޔާންއާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްބަސްވުމަކަށް، ގޮތް ނިންމުން އޮތީ ކޭންގެ އަތްމަތީގައި

މެގުއާ އާއި މެކްޓޮމިނޭ ހޯދަން ވެސްޓް ހަމްއިން 50 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅައިފި

ސައުދީން ބޮޑު ބިޑެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ސަލާހެއް ނުދާނެ!

ޕީއެސްޖީގެ ތަމްރީނުތަކުގައި އެމްބާޕޭ ބައިވެރި ނުކުރާނެ!

ކީޕަރު ސަންޗޭޒްއާއި ޑިފެންޑަރު ޑިސާސީ ޗެލްސީއަށް

« 1 ...