ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ޗެލްސީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފޮފާނާގެ މެޑިކަލް އެމެރިކާގައި، ކީއްވެ؟

ޑުބްރާވްކާ ގެންދަންވެސް ޔުނައިޓެޑުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ލީގަށް ވާދަކުރަން އިތުރު ދެޓްރާންސްފާއެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ: ކޮންޓޭ

ރެކޯޑު އަގަކަށް ބްރެޒިލްގެ ޕަކޭޓާ ވެސްޓް ހަމްއަށް

އެންޓޮނީގެ ޓްރާންސްފާއަށް ޔުނައިޓެޑާއި އަޔެކްސް 100 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ރެކޯޑު އަގަކަށް އާސެނަލްއަށް ގެންދިޔަ ޕެޕޭ، ލޯނެއްގައި ނީސްއަށް

ނިއުކާސަލްއިން ބޮޑު ޓްރާންސްފާއަކާ ދިމާލަށް، އިސާކާއެކު ތާރީހީ އެއްބަސްވުމަކަށް!

އެންޓޮނީ ހޯދަން ޔުނައިޓެޑުން 94 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅަނީ

ފޮފާނާ ހޯދަން ޗެލްސީން ކުރި ތިންވަނަ ބިޑަށްވެސް ލެސްޓާއިން ނޫނެކޭ ބުނެފި

"މިހާރަކު ރޮނާލްޑޯ އަމިއްލައަށް ދާނެ ކްލަބެއް ނިންމައި، އެ ކްލަބަކަށް ނުދެވޭނެ"

ކަސެމީރޯގެ ޓްރާންސްފާ އިއުލާން ކޮށްފި، އަގަކީ 70 މިލިއަން ޕައުންޑް

ޔުނައިޓެޑުން ކަސެމީރޯއަށް ކަޅި އަޅަނީ، އޭނާވެސް ޝައުގުވެރިވޭ!

« 1 ...