ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ޔުނައިޓެޑުން އާ ކޯޗު ޓެން ހާގު އިއުލާންކޮށްފި

ހާލަންޑް ސިޓީއަށް ގެންދަނީ ހަފުތާއަކު ފަސް ލައްކަ ޕައުންޑްގެ އާންމުދަނީއެއްގައި: ރިޕޯޓް

ރުބެން ނެވޭސް 100 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އަގުކުރެވޭނެ: ވުލްވްސް ކޯޗު

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ކަމަށް ޓެން ހާގް ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

މެސީ އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ލަޕޯޓާ

އުމުރުން 16 އަހަރުގައި ޗެލްސީއާ ގުޅުނު ކްރިސްޓެންސަން ކްލަބު ދޫކޮށްލަނީ

ރަޝިއާ ކްލަބުތަކަށް ކުޅޭ ގައުމުން ބޭރު ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިކޮށްލެވޭނެ

ސުޖަން އެނބުރި ރާއްޖޭ ލީގަށް، މިފަހަރު ފެންނާނީ ޓީސީގެ ގޯލުން

ސަންތިއާގޯ ބާނަބޭއޫގައި ރެއާލް ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހި ޓާނާ، "ކެނެރީ ރީނދޫ"އަށް އަލްވަދާއު ކިޔައި ރާއްޖެއަށް

ލަލީގާގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ފޯވަޑް ޓާނާ މާޒިޔާއަށް

ޔޫރަޕާއި އޭޝިއާ، އަދި އެފްރިކާ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޖެސިކް މާޒިޔާ ކޯޗަކަށް

ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބުތަކުން 295 މިލިއަން ޕައުންޑް

« 1