ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިގެން ޕޯޗުގަލްގެ ސްކޮޑު އިއުލާނު ކޮށްފި

ފީފާގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓައިފި

އިންޑިއާއިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޯސްޓް ކުރާނީ ބެންގަލޫރުގައި!

ކުއާޓާގައި ޗެލްސީއާއި ރެއާލް، ސިޓީއާއި ބަޔާން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޕެނަލްޓީގައި އާސެނަލް ކަޓައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް

ފުޓުބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ފާޑުކިޔާތީ އިންފަންޓީނޯގެ ރައްދު: "ފުޓުބޯޅަ އަދިވެސް ކުރަންވީ އިތުރު"

ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލުން: މަލްޓި-ކްލަބު އޯނާޝިޕް އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ޔޫއެފާއިން ވިސްނަނީ

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އިބްރަހިމޮވިޗް ސްވިޑްން ސްކޮޑަށް

ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި ރެއާލް ކުއާޓާއަށް، ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ނަޕޯލީވެސް ކުއާޓާއަށް

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާން ވާދަކުރާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ލ. ގަމުގައި

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ތަރި އިލާނަށް ޔޫއޭއީގެ އަލް އައިން އިން ފުރުސަތެއް

5 ...