ކުޅިވަރު

ހަތް ޓީމާއެކު މާއެނބޫދޫ އީދު ކަޕް ފަށަނީ

ގުރައިދޫ ކްލަބު ބުލޫ އީގަލްސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެމްބާޕޭ ތިން ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ފީފާގެ ގަވާއިދު ތަންދޭ ނަމަ އޮސްކާ ހުރީ ޗައިނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް

ތޮއްޑޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އޭޝިއަން އޮންލައިން ޗެސް ކޭމްޕުން ދިވެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ޗެލްސީން ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ލެސްޓާ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން 9 ފަހަރަށް ޔުވެންޓަސްއިން ހޯދައިފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަބްދުއްސައްތާރު އިންތިހާބުކޮށްފި

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ބަންދުކުރުމުން ކުޅުންތެރީން ރަތަށް!

5 ...