ކުޅިވަރު

ފޯރިގަދަ ސެމީގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ގަމާއި ވާދޫ ފައިނަލަށް

ހަތަރު ޓީމުގެ ގްރޫޕްތައް، އިތުރު 24 މެޗު ހިމެނޭހެން ވޯލްޑް ކަޕް ފޯމެޓަށް ގޮތް ނިންމަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ކްލަބު އީގަލްސްއިން ސީޒަނަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް

އީގަލްސް ލީގަށް ވާދަކުރާނެ، ނޮކްއައުޓް މުބާރާތްތަކަށް އިތުރު ހިތްވަރެއްލާނެ!

އައްމަޑޭގެ ބޮޑު އަނިޔާ، ދެން ނުވާނޭ ބުނި މީހުނަށް މެސެޖެއް، އެނބުރި އައުމަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް!

އިޔާދު: ކުރީން އިންނަން ޖެހުނީ ބެންޗުގައި، ކެތްތެރިވެ ދެއްކި އަހުލާގުން މިއަދު ފުޓްސަލްގެ އެންމެ އުހުގައި

މިއީ ތާރީހީ އާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ފަހަރު، މިރޭ ފެށޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ކުރިމަތިލުން މާބޮޑަށްވެސް ފޯރިގަދަވާނެ

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި އިޓަލީއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ކެޕްޓަން ކަނަވާރޯ ބައިވެރިވާނެ

ޖެހި ގޯލު 86، ކޮޅަށް ވަނީ އެންމެ ގޯލެއް: އިސްކަންދަރުން ރެކޯޑާއެކު ތަށި ނަގައިފި

ރަފީނިއާގެ ގޯލުން މޮޅުވެ، ބާސާ ނުވަ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ރެއާލްއިންވެސް ބޭނުންވަނީ ބާސާގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން

މަމްދޫހު: ހާއްޕެގެ ފިޔަ ދަށުން އިނގުރައިދޫން ގެނެސްދިން "ސަޕްރައިޒް"އެއް

3 ...