ކުޅިވަރު

ސައުތުގޭޓްގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނީ ބެލިންހަމްއާއި ހެންޑަސަން!

އެމްބާޕޭ ނުހިފެހެއްޓޭނެ، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އޭނާ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައިގައި ހިފަހައްޓާނެ: ޕޮލެންޑް ކޯޗު

ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ޖީސަސް އަނިޔާގައި ހުއްޓާ ކުޅުވީތޯ އެހުމުން ކޯޗު ޓީޓޭ ރަތަށް!

"ދޯހާގެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު،" ހަނދާނުން ފޮހެލަން ޖަޕާން ކޯޗު ކުރާ ދަތުރު!

ހަތިޔާއެކު ގެޔަށް ބަޔަކު ވަނުމުން ސްޓާލިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް، ސްކޮޑާ ގުޅޭނީ އާއިލާގެ ކަންކަން ރަނގަޅުވުމުން

ވެންގާ ޖަރުމަނަށް: ވޯލްޑް ކަޕަށް ގޮސް ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފޯކަސް ކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް!

ކުރީން މީޑިއާއާ ވާހަކަނުދެއްކީ ފޯކަސް ގެއްލުވައިނުލަން، އެކަމާހެދި ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކާނީ އަމިއްލަ ޖީބުން: އެމްބާޕޭ

ދެކުނު ކޮރެއާއި ބްރެޒިލް މެޗު: ކޮރެއާ ކޯޗު ބުނަނީ މެޗު ޝެޑިއުލް އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް!

ފަސޭހަކަމާއެކު އިންގްލެންޑް ކުއާޓާއަށް، ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާ

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 3-0 ސެނެގާލް (ފުލްޓައިމް)

ޖިރޫއަށް ރެކޯޑު، އެމްބާޕޭގެ ފެންވަރު ދައްކާލައި ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ކުއާޓާއަށް

އައިބާ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

3 ...