ކުޅިވަރު

ފަހު ވަގުތު މެސީ ޖެހި ލަނޑުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް، ބާސާ އެނބުރި އެއްވަނައަށް

އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އެމެރީ ދުރުކޮށްފި

ނަޕޯލީ އަތުން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް، ބާސާ ގަދަ 16އަށް

ޑެލް ޕިއޭރޯގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރެކޯޑު، ކޭން މުގުރާލައިފި

ފަހުވަގުތު ރެއާލް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައި، ޕީއެސްޖީން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ޑިބާލާގެ ލަނޑުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް، ޔުވެންޓަސް އިން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ސްވިމިން ޓީމު އިންޑިއާއަށް

މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސްޓް ހޭމް އަތުން މޮޅެއް

ރާއްޖެއަށް ބްލައިޑް ފުޓުބޯޅަ ތައާރަފުކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއާއެކު އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމު އެކުލަވާލައި، ކޯޗަކަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް

3 ...