ކުޅިވަރު

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގު ހޯދުމާއި ގާތަށް

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑު އަނެއްކާވެސް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް

ސީނިއާ ކެރިއަރުގައި މާޝިއަލް ހެދި ފުރަތަމަ ހެޓްރިކާއެކު ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ

ބާސާ އާއި ސެލްޓަވިގޯ މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ގެނެސްދޭ އިސްތިހާރުގެ ވަގުތުކޮޅު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ހުވަދޫ ބަހުން: ވާދޫ ޒުވާނުން އެދުނެ ގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު މަސައްކަތެ ނިމީގެ: މަހްލޫފް

1

ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ބްރައިޓަން އަށް ޕޮއިންޓެއް

ޕާކިސްތާނު ކްރިކެޓް ޓީމުގެ 10 ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ބާސެލޯނާއަށް މޮޅުވެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާ

އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާނެ ގައުމެއް މާދަމާ ކަނޑައަޅަނީ

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ތާވަލްގެ 7 ވަނައަށް ޖެހިލައިފި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

1

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

4 ...