ކުޅިވަރު

ގޯލަޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ކިންގަކަށް އޮންލީ

ފުރިހަމަ ފައިނަލެއް، ވާދޫ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ގަމަށް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ފައިނަލް: ގަން 8-4 ވާދޫ (ފުލްޓައިމް)

އޮންލީއާއި އަޔާވެސް ނުކުންނާނީ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ޝަރަފަށްޓަކައި، ގޯލްޑަން ތަށްޓަކީ ކެރިއަރު ފުރިހަމަވުން!

މި ސީޒަނުގައި ފުރިހަމަ ކުރި ހަވަނަ ހެޓްރިކާއެކު ހާލަންޑް ސިޓީ ސެމީއަށް ގެންގޮސްދީފި

ޗެލްސީއާއި ސްޕާސްއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ގަމާއި ވާދޫ ރަށުގެ ތާރީޚު ލިޔެލުމަށް، އަމާޒު ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރި ތައްޓަށް

ދަގަނޑޭވެސް ހިމަނައިގެން ޕާކިސްތާނު މެޗަށް ސްކޮޑު އިއުލާނުކޮށްފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: މަރުހަބާއިން އެކުވެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ރޫހެއް، ރަށުލޯބީގެ ރަން ހަނދާންތަކެއް

ޕެލެސްގެ ކޯޗު ވިއެރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހަމްޕު، ވޮލީގެ އެވޯޑުތައް މާޖިދާއާއި ހުޒަންޓެއަށް

ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިގެން ޕޯޗުގަލްގެ ސްކޮޑު އިއުލާނު ކޮށްފި

4 ...