ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕުން ނުފެންނަ ތަރިންނާއި ނިންމާލި ތަރިންވެސް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖޭގައި!

ނޭމާ ފިޓްވެއްޖެ، ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ: ޓީޓޭ

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 3-1 ޕޮލެންޑް (ފުލްޓައިމް)

ފޮޓޯ: މެސީގެ ހާއްސަ ގޯލާއެކު އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއަށް ފައިނަލަށް ދިއުން

1

ސައުތުގޭޓް ބުނަނީ ސެނެގާލަކީ އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުންކަން ދަންނާނެ ކަމަށް

ވޯލްޑްކަޕް 2002 : މެޗަކުން ހަޔާތް އާރާސްތުވެއެވެ. ބަރުބާދުވެސްވެއެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތޫނުފިލި އެންމެ ނުރައްކާ އެއް ފޯވާޑް: ފްރާންސް ކޯޗު

ސެނެގާލްގެ ކޯޗު އުޅެނީ ހުމާ، ކިރިޔާ ކޮޅަށް ހުރެވޭ ވަރުވިޔަސް މިރޭ އިންގްލެންޑް މެޗަށް ނުކުންނާނެ!

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ތަފާސްހިސާބު: ކިތަންމެ ފާޑެއް ކިޔަސް ގަތަރުގެ އިންތިޒާމުތައް ސަޅި! ފެންނަނީ އިތުރު ރެކޯޑުތަކެއް

ކޮރެއާ: "ކާމިޔާބުވީ ފަހު ސިކުންތާ ޖެހެންދެން ކުރި ހިތްވަރުން، ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވިދާނެ"

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޯޗު މާޔޫސްވީ ފުރުސަތުތައް ގެއްލުވައިލުމުން!

ސެނަގޯލް ކޯޗް: މެޗަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް އާއިލާގެ 11 މީހުން ކަނޑަށްފެތި މަރުވި، ހިތްވަރު ހޯދަނީ އެހާދިސާއިން

4 ...