ކުޅިވަރު

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަން މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި

މުބާރާތުން ބަލިވުމަށްވުރެ ބޮޑު ލަދަކީ އެތުލީޓުންގެ ރީތި ނަމަށް އަޑޭ ގެނައި ކިލަނބުކަން، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ!

ޖަޒުބާތީ މޮޅަކާއެކު ލަންކާ ފައިނަލަށް

މާޔޫސީ ނަތީޖާތަކަށްފަހު ކޯޗު އެދެނީ މައާފަށް، ވައުދަކީ ޓީމު ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރުން!

އަޑޭއަށް "ހަޑި" ރަތް ކާޑެއް، ސީޝެލްސް އަތުން މޮޅުނުވެވި ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ރާއްޖެ 0-0 ސީޝެލްސް (ފުލްޓައިމް)

މިއަދުގެ މެޗު ފަށާއިރު ދަގަނޑޭ އާއި ސެންޓޭ ބެންޗުގައި، ހަމްޕު ފުރަތަމަ 11 އަށް

އިޓަލީ ޕްލޭ އޮފްއަށް، މަންޗީނީ ބުނަނީ ހާސް ކަމެއް ނެތި ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާނެ ކަމަށް

ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކޫގެ އަސަރުގަދަ، އިހުލާސްތެރި ވާހަކަތަކެއް

ތޯއިފް: ފެށީ ފުޓުބޯޅައިން، މިހާރު ބެޑްމިންޓަންގެ އާ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން

ދެން އޮތީ މަރުގެ މެޗެއް، އެހެންނަމަވެސް އުންމީދު ކަނޑާލައިގެން ނުވާނެ: މޮރިއޭރޯ

ވާދަކުރި ހުރިހާ ފައިނަލަކުންވެސް ނަބާހާއަށް ތަށި

4 ...