ކުޅިވަރު

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"އެއް މާލޭގައި ބާއްވަނީ

އެވްރާ އާއި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދުބާއީ ބައްދަލުވުން، ދިވެހި މިރުހުގެ ކުޅި ތަޖުރިބާ

ފަސޭހަކަމާއެކު އެވަޓަން ބަލިކޮށް، ސިޓީން ޗެލްސީ ފުލުގައި ވިއްދައިފި

އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ހިމްނާ، ސާއިދުވެސް މަގާމު ދިފާއުކުރި

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމްވެސް މާޒިޔާއަށް

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ސޮލްޝެއާ ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެކަމަށް ގްލޭޒާސް އެއްބަސްވެއްޖެ

ޒަވީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބާސާއަށް މޮޅެއް

އާސެނަލްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސް ލިވަޕޫލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެގުއާއަށް ރަތަކާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް، "އޮލޭ އައުޓް" ވާނެތަ؟

ހިތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އަގުއޭރޯ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ!

ލެސްޓާ ކައިރިން ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައި، ޗެލްސީ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިގެން

2 ...