ކުޅިވަރު

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ އާދަކާދަޔާއި ހުޅުވާ މެޗަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް

ނިއުއިން 5 ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް މަހިބަދޫން އެއްވަރުކޮށްފި، ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ނިއު ސެމީއަށް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: ޓީޓީ އަންހެން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް، ރައީސްގެ މަރުހަބާ!

ޓެންޓުން ޖޭޖޭ ބަލިކުރި ނަމަވެސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ކުޑަހެންވޭރަށް

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފެށުން އެއް ދުވަސް އަވަސް ކުރަނީ

ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: އިބާދުﷲ 200 މީޓަރުގެ ސެމީއަށް، ހިމްނާ 200 މީޓަރުގެ ގައުމީ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ވިފާގު: އެލްޓީގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ފުޓުބޯޅައިގެ އާ ތަރި

1

ރެއާލްއިން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ޓީނޭޖަށް ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުވެ، އެލްޓީގެ އަމިއްލަ ބާރު ކެނޑިއްޖެ

ޖިބޫޓީ ބަލިކުރި ޓީޓީ އަންހެން ޓީމަށް ތުރުކީ އަތުން ނާކާމިޔާބީ، ދީމާގެ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް!

ސާއިދާ ވާދަކޮށް ރަން މެޑަލް ހޯދި ހިމާޝާ، މަނާ ބޭހަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހަތަރު އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

2 ...