Close

ކުޅިވަރު

ނަޕޯލީގެ ތާރީހީ ތަށްޓާއެކު ކޯޗު ސްޕްލެޓީ، އަހަރެއް ދުވަހަށް ކޯޗިންނާ ދުރަށް

ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް، މިލާނުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޔަގީން ކޮށްފި

ލެސްޓާ އާއި ލީޑްސް ރެލިގޭޓްވެ، މިފަހަރުވެސް އެވަޓަން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޕީއެސްޖީގެ ލީގު ތަށްޓާއެކު މެސީ، ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބެންގަލޫރުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެޑްވާންޓޭޖެކެވެ.

ޕެލޭގެ ނަމުން މަހިބަދޫ ސްޓޭޑިއަމަށް ނަން ދިނުމުން ފީފާ ރައީސްގެ ޝުކުރު ރާއްޖެއަށް

ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗާއެކު މަހިބަދޫ ޕެލޭ ސްޓޭޑިއަމް ހުޅުވައިފި

ޖަރުމަނު ލީގު ނިމުނީ ފޯރިގަދަކޮށް، ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުން ބަޔާނަށް ތަށި

ބަންގުލަދޭޝް ބަލިކޮށް، ރާއްޖެއިން ނިންމާލީ މޮޅަކުން

ސަލާހުގެ ކުރިމަގާ މެދު ހާސްކަމެއް ނެތް!

ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ކްލަބުތަކުގެ ތެރެއިން "ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނެތީ" ޓޮޓެންހަމަށް!

ގައުމީ ޓީމުގެ ހާއްސަ މެޗަކާއެކު މަހިބަދޫ ސްޓޭޑިއަމަށް ޕެލޭގެ ނަން ދެނީ

2 ...