ކުޅިވަރު

ޓީއެފްޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ހަ ދުވުމެއްގެ ސްޕޮންސަރުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޓީރެކްސް ބަލިކޮށް، ކިންގްސް ބީސީން ގައުމީ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސިޓީން ފަހަތުން އަރައި ރެއާލް ބަލިކޮށްފި، ރާމޯސްއަށް ރަތެއް

ލިޔޯނުން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު އަނެއްކާވެސް ސާބިއާގައި ކޭމްޕުކޮށްފި

އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ސުޒޭރު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވަރުގަދަ ބެންގަލޫރު ކަޓުވާލުމަށްފަހު، މާޒިޔާ އިން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ސަމްޕަތު

އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްއެންޑީއެފް ކުއާޓާއަށް

ގްރީންޒްމަންގެ ލަނޑުން ނަޕޯލީ އަތުން ބާސާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން އަތުން ބަލިވެ، ޗެލްސީއަށް އުނދަގޫތަކެއް

... 19 ...