ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ފުވައްމުލަކު ޑައިވަރު ގެއްލުން: އޮކްސިޖަން ހުސްވި، ސައީދު ގޮވައިގެން މައްޗަށް އަރަން މަހުމޫދު މަސައްކަތް ކުރި!

ތުލުސްދޫގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އެނަމާ ކާރިސާއަށް 18 އަހަރު: އަލީގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެދުވަހެއް ކަނޑުވެ މަރުވި މަންމަގެ ހަނދާންތަކާއެކު

ރަފްލްސް މޯލްޑިވްސް ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއްް ނުވޭ

ފަތުރުވެރިންނަށް މޫދު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑުގެ 15 މީޓަރު އަޑިން ނަގައިފި

އަފްޒަލް ގެނބިގެން މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސައުދުﷲ އަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގެއްލުނު ކައްޕި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުޑަކޮށްފި

ގެއްލުނު ޝުރޭހު ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުޑަކޮށްފި

ސަލާމަތްވި މީހުންގެ އިންޓަވިއު: ކަނޑުގައި ތިބި 35 ގަޑިއިރު 3 މީހުން ބުއީ ކުޑަ ފެންފުޅިއެއް، ކައްޕި ގެއްލުނީ ކުއްލިއަކަށް

4 ...