ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

މަކުނުދޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ލޯންޗެއް ހައިޖެކުކުރި ދެމީހަކު ޖޫރިމަނާކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ފަރަށް އެރި ލަންދޫ ބޯޓު ފުންކޮށްފި

ލަންދޫ ބޯޓު ފުންކުރުމުން، ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަނީ

4

ލަންދޫ ބޯޓުން މުދަލާއި ލަކުޑިތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ލަންދޫ ބޯޓު އަޑިއަށް: "ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ހުންނާނެ، އެއްވެސް މުދަލެއް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވުނު"

ފަރަށް އެރި ލަންދޫ ބޯޓު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

1

މިމްރާހުގެ ކުއްލި މަރާއެކު އުނގޫފާރާއި ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް ޝޮކެއް، އެކުވެރީންނަށް ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މޫދު އަޑިން

1

ހުޅުލޭ ފަޅުތެެރެއަށް މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ބޯޓު އުރުނީ ހުންގާނު ދޫކޮށްފައި ޗީފް އޮފިސަރު ފާޚާނާއަށް ދިޔުމުން

2

ރާމިޒް ދަތުރުކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ކެނޯ ފެނިއްޖެ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑު އުޅަނދުތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި

ނިޔާވި ޒުވާނާގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

2 ...