ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ސްނޯކަލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބުނު ކުއްޖަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ގެނބިގެން ހާލު ދެރަވި ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

ދޯންޏެއްގައި ހުރި ޕެޓްރޯލް ހަމެއްގައި ރޯވެ 3 މީހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ރަސްމާދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނަކު ފިޓު ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އަވަސް ފަރުވާ ދެނީ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ދިވެހި ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ތޫފާނު ބުރެވީގައި ޖެހިގެން ބެހި ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓަކަށް އެހީވެއްޖެ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައި މާލެ ގެންނަނީ

ސިދުރަތުﷲ މަރުވީ ގެނބިގެން، މަސްތުވާތެކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވް: ފުލުހުން

ދޯނި ރަހީނެއް ނުކުރޭ، ދޯނި މިރަށަށް ގެނައީ ޖާބިރު ފައިސާ ނުދައްކަވާތީ: ގަމު ކައުންސިލް

1

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރު މޫދު ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

... 10 ...