Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ސެމީއާއި ފައިނަލަށް އާ ބޯޅައެއް، "އަލް-ހިލްމް"

އެފްރިކާ ފުޓުބޯޅައިގެ ޗާޓަށް: ރަކްރާކީގެ ނަޒަރުގައި މޮރޮކޯއަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރޮކީ ބަލްބޯއާ

ފޮޓޯ: ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް މޮރޮކޯ ސެމީއަށް

ރޮނާލްޑޯ ރޮމުން ކިއީ އަލްވަދާއު ކިތަންމެހާވެސް ހިތްދަތި، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ލެގަސީ ހަނދާނުން ފޮހެލައިގެން ނުވާނެ!

ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލި ކެޕްޓަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން: ކޭން

ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11އަށް ނުނެރެވުމުން ހިތާމައެއް އެއް ނުކުރަން: ސަންޓޯސް

1

އިންގްލެންޑް ބަލިކުރުމަށް ނަސީބު އެހީވި، ދެން އޮތީ ތައުރީފު ހައްގު މޮރޮކޯ!

ކޭންގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ އިންގްލެންޑް ރަށަށް، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ސެމީއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް 1-2 ފްރާންސް (ފުލްޓައިމް)

ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ކަޓުވާލައި މޮރޮކޯ ސެމީއަށް، ތާރީހު ލިޔެލައި ހައިރާން ކޮށްލައިފި

1

މެސީ، ވެން ހާލަށް: ރީތި ފުޓުބޯޅަ ކަމަށްބުނެ ކުޅުނީ "ބޮޑު ބޯޅަ"!

ރޮނާލްޑޯއަށް "ދިމާކުރުން" ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ކޯޗް

... 8 ...