Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

މޮރޮކޯ ކައިރިން ހޯދުނީ އުނދަގޫ މޮޅެއް، ދެން އޮތީ "އާދަޔާހިލާފު" މެސީއާ ކުރިމަތިލުން: ފްރާންސް ކޯޗު

މޮރޮކޯގެ ވޯލްޑް ކަޕް ދަތުރު: ޝުކުރުގެ ސަޖިދައާއިއެކު އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ސެލިއުޓް، ތާރީހުން ރަން ވަނައެއް

ވޯލްޑްކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ގޯލްކީޕަރުގެ ރިކޯޑާ ފްރާންސްގެ ލޮރިސް އެއްވަރުކޮށްފި!

މޮރޮކޯގެ ހުވަފެނީ ދަތުރަށް ނިމުން، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ރޫހުގައި ފައިނަލަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 2-0 މޮރޮކޯ (ފުލްޓައިމް)

ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރިގަދަ ކޮށްލަން މިރޭވެސް ހަބޭސްގެ ބޮޑުބެރުގެ ޝޯއެއް

މޮރޮކޯ އާއި ގާނާގެ މޮޑެލް އަހަރެމެން ނަކަލެއް ނުކުރާނަން : ދެކުނު އެފްރިކާ

ފުޓްބޯޅައިގެ "ގޯޓް" އެދަނީ ރިކޯޑަކަށްފަހު ރިކޯޑެއް ގާއިމުކުރަމުން!

މޮރޮކޯ ކޯޗުގެ ބޮލަކީ އެވޮކާޑޯ ބޮލެކޭ ބުނި މީހުން ކޮބާ؟

މޮރޮކޯގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ކޯޗުގެ މޮޅު ރޭވުންތެރިކަން - މޮރީނިއޯ

ފޮޓޯ: ކްރޮއޭޝިއާ ކަޓުވާލައި އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މެސީއާ މެދު ދައްކާނެ ވާހަކައެއް، ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް، އެއީ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ސްކަލޯނީ

6 ...