Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

މޮރޮކޯގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ކޯޗުގެ މޮޅު ރޭވުންތެރިކަން - މޮރީނިއޯ

ފޮޓޯ: ކްރޮއޭޝިއާ ކަޓުވާލައި އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މެސީއާ މެދު ދައްކާނެ ވާހަކައެއް، ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް، އެއީ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ސްކަލޯނީ

ފްރާންސަށް އުފަން މޮރޮކޯ ކޯޗު: "ފައިނަލުގެ ހުވަފެން ނުދެކި މިކަމެއް ނުވާނެ، ނުކުންނާނީ ފްރާންސް މާޔޫސްކޮށްލަން"

ސައުދީ އަތުން ބަލިވުމުން ލިބުނީ އިތުރު ހިތްވަރެއް: މެސީ

މޮރޮކޯގެ ކާމިޔާބީގެ އެހެން ވާހަކައެއް: ސިމިއޯނީގެ އެތުލެޓިކޯއަށް ހާއްސަ ސްޓައިލް!

ފްރާންސް ކޯޗުގެ ތައުރީފު މޮރޮކޯއަށް: "އެއީ ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސް، އެކުވެރިކަމަކީ އެޓީމުގެ ގަދަފައި"

އިތުރު ރެކޯޑުތަކާއެކު މެސީގެ ޖާދޫ ކުރިޔަށް، 1986 ގައި މަރަޑޯނާ ހޯދި ކާމިޔާބީއާ ދިމާއަށްތަ؟

1

އާޖެންޓީނާއަށް ދިން ޕެނަލްޓީއަށް ކޯޗު ޑަލިޗްގެ ފާޑުކިޔުން

ކްރޮއޭޝިއާ ކަޓުވާލައި އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް، މެސީގެ ހުވަފެނީ ތަށްޓަށް ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ 3-0 ކްރޮއޭޝިއާ (ފުލްޓައިމް)

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލަން އުރީދޫން ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ ޝޯއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

6 ...