Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ވޯލްޑް ކަޕުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރުމުން ކްލަބުތަކަށް ދޭ ފައިސާ ފީފާއިން އިތުރުކޮށްފި

ހަތަރު ޓީމުގެ ގްރޫޕްތައް، އިތުރު 24 މެޗު ހިމެނޭހެން ވޯލްޑް ކަޕް ފޯމެޓަށް ގޮތް ނިންމަނީ

އިތުރު ވޯލްޑް ކަޕެއް ފިނި މޫސުމުގައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެ: ފިފްޕްރޯ

ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދި އާޖެންޓީނާ ޓީމަށް މެސީ ރަން އައިފޯނު ހަދިޔާކުރަނީ!

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް ބަންގްލަދޭޝަށް އާޖެންޓީނާ ގެންނަނީ

ފްރާންސާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދި ކެޕްޓަން ލޮރިސް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ބެލްޖިއަމް ދޫކޮށްލި މާޓިނޭޒް ޕޯޗުގަލާ ހަވާލުވެއްޖެ

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ އެމެރިކާ ކޯޗު ބާހޯލްޓާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، އެންޒޯ ހޯދަން ޗެލްސީން ބޮޑު އަދަދެއް

މާޓިނޭޒްގެ މަލާމާތަށް ރައްދު ދޭން އެމްބާޕޭ ބޭނުމެއް ނުވޭ!

އުފާފާޅުކުރުންތަކަށްފަހު މެސީ އެނބުރި ޕީއެސްޖީގެ ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ މަހު

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބޭނުންކުރި ބައެއް ބަސްތައް ލުބުނާނަށް ހަދިޔާކުރަނީ

« 1 ...