Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ޔޫސުފް އައްނަސީރީގެ ގޯލަކީ އުސްފުންމުމުގެ ރިކޯޑެއް- ދިރާސާ

2

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ކޮންމެބަޔަކު މޮޅުވިއަސް އެލިޔެވެނީ ތާރީޚުގެ އައު ސަފުހާއެކެވެ.

"ކެޕްޓަންކަމުގައި މެސީ ހުރުމަކީ އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ ބޮޑު ނަސީބު، އެކަމަކު ކްރޮއޭޝިއާ ލަނޑެއް ދީފާނެ"

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު: ޕްރެޝަރު އޮތީ އާޖެންޓީނާއަށް، އަހަރެމެން ނުކުންނާނީ ފަސްޖެހުމެއް، ފަސްބެލުމެއް ނެތި!

ކްރޮއޭޝިއާ: ވަރުބަލިވެގެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ، ޓީމުގެ ތަރުބިއްޔަތަކީ ވެސް ދަތިހާލަތުން ލިބުނު ހިތްވަރު

ތާރީހު ބުނަނީ ކީކޭ؟ ސުކާއާއި ބަޓިސްޓޫޓާގެ ހަނދާންތަކާއެކު އާޖެންޓީނާއާއި ކްރޮއޭޝިއާ މިޖީލުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް ބޭނުންވެގެން މެކްސިކޯއިން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށައަޅައިފި

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ފަލަސްތީނު 1 - އިޒްރޭލް 0

މޮރޮކޯގެ ވާހަކަ: މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ އަތާއި އަތް ގުޅާލުން، ދަނޑުމަތީން ފެންނާނެ އެންމެ ލޯބި މަންޒަރު

"އުރީދޫ ފުޓްބޯލް ފޯރީ" ނަސީބުވެރިން ފްރާންސް-މޮރޮކޯ މެޗު ބެލުމަށް ގަތަރަށް ދާން ތައްޔާރު!

ސެމީއަށް ކުރި ދަތުރުގައި "ހީރޯ"ގެ ރޯލުން ގޯލްކީޕަރުން!

މިއީ ޓީމަށާއި ގައުމަށް ފުރަގަސްދޭންވީ ވަގުތެއް ނޫން: ރޮނާލްޑޯ

1
... 7 ...