Close

Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަޔަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮރަޕްޝަނެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގެ އަސްލު ކިކުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ތަފާތު! އެމީހުންގެ އިހުސާސްވެސް ބުނެލާ ބަސްތައްވެސް ތަފާތު!

މެސީގެ ބިޝްތުވެސް ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށްވީ "ލަދުވެތި" އެެއްޗަކަށެވެ.

1

ފޮޓޯ: އާޖެންޓީނާއިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލުން

ފޮޓޯ: ފްރާންސް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާއިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން

އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑްކަޕާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ގަތަރަށް، މޮރޮކޯގެ ދަތުރާއި މެސީގެ ފުރިހަމަ ފައިނަލް!

1

ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް ނެތިން، އެކަމަކު ބަލިގަނޑުގެ އަސަރު ފެނުނު: ޑިޝޭމްޕްސް

މެސީ "ގޯޓް"ގެ ބަހުސް ނިންމައިފި، އަގުއޭރޯގެ ކޮނޑުމަތީން ތާރީހީ ފޮޓޯއާއިއެކު ފެނުނީ އުފަލުގެ ކަރުނަ!

އަދި ރިޓަޔާއެއް ނުކުރާނަން، ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެލަން ބޭނުން: މެސީ

ވަން ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފޯރި މާލެއިން

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް މެސީ، ރަން ބޫޓް އެމްބާޕޭއަށް

މެސީގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، އާޖެންޓީނާ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް

3 ...