Group A

  PLA GD PTS
Netherlands 3 4 7
Senegal 3 1 6
Ecuador 3 1 4
Qatar 3 -6 0

Group B

  PLA GD PTS
England 3 7 7
United States 3 1 5
Iran 3 -3 3
Wales 3 -5 1

Group C

  PLA GD PTS
Argentina 3 3 6
Poland 3 0 4
Mexico 3 -1 4
Saudi Arabia 3 -2 3

Group D

  PLA GD PTS
France 3 3 6
Australia 3 -1 6
Tunisia 3 0 4
Denmark 3 -2 1

Group E

  PLA GD PTS
Spain 2 7 4
Japan 2 0 3
Costa Rica 2 -6 3
Germany 2 -1 1

Group F

  PLA GD PTS
Morocco 2 2 4
Croatia 2 3 4
Belgium 2 -1 3
Canada 2 -4 0

Group G

  PLA GD PTS
Brazil 2 3 6
Switzerland 2 0 3
Cameroon 2 -1 1
Serbia 2 -2 1

Group H

  PLA GD PTS
Portugal 2 3 6
Ghana 2 0 3
South Korea 2 -1 1
Uruguay 2 -2 1

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް ހެދީ ރާމޯސް، ޕޯޗުގަލް ހެވިލާފައި ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޯޗުގަލް 6-1 ސްވިޒަލޭންޑް (ފުލްޓައިމް)

2

ގަދަފަދަ ސްޕެއިން ކަޓުވާލައި، މޮރޮކޯ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 0-0 މޮރޮކޯ (0-3)

ފޮޓޯ: ސައުތު ކޮރެއާ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފޮޓޯ: ޖަޕާން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ކޯޗު ބުނަނީ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޕޯޗުގަލްވެސް ޖެހިލުން ވާނެ ކަމަށް

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު: ޓީމުގެ ފެންވަރާމެދު ސުވާލު ނުއުފައްދާތި!

ބްރެޒިލްގެ ނެށުމަށް ފާޑުކިޔުން، ކޯޗު ބުނަނީ އެއީ މިހާރު އޮތް ޒުވާން ޓީމުގެ "ލޭންގުއޭޖް"ގެ ބައެއް ކަމަށް!

ކޮކާކޯލާގެ ނަސީބުވެރިން ގަތަރަށް ފުރައިފި

1

1000 ޕެނަލްޓީގެ ހޯމްވޯކެއް ހަދަން ބުނިން، އެ ހޯމްވޯކް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ސްޕެއިން ކޯޗު

މޮރޮކޯ މިރޭ ނުކުންނާނީ ތާރީހު ލިޔެލުމުގެ އަޒުމުގައި، ސްޕެއިނާ ކުރިމަތިލާނީ ޕްލޭނަކާއެކު: ރެގްރަގޫ

« 1 ...