Close

ޕީއެސްޖީ

ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށް މެސީ، ޕީއެސްޖީ ކިބައިން މައާފަށް އެދިއްޖެ

މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި!

ހުއްދަނެތި ސައުދީއަށް ދިޔުމުން ޕީއެސްޖީން މެސީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ޕީއެސްޖީ އަނެއްކާވެސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވެއްޖެ، ހަކީމީއަށް ރަތެއް

އެމްބާޕޭގެ ގޯލުތަކުން މޮޅުވެ، ޕީއެސްޖީން ލީގު ނެގުމާ ގާތަށް

އަޝްރަފު ހަކީމީގެ ފައިސާ އާއި މުދަލުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހޯދާން އުޅުނު އަނބިމީހާއަށް ބޮޅެއް!

ލީކުވި އީމެއިލްގެ މައްސަލަ: ޕީއެސްޖީ ކޯޗު ގަލްޓިއޭ ރުޅިގަދަވެ، ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޕީއެސްޖީ ވީ ބަލި، މެސީއަށް ބައެއް ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން

މެސީ އަލުން ބާސާއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލުން: މަލްޓި-ކްލަބު އޯނާޝިޕް އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ޔޫއެފާއިން ވިސްނަނީ

ބަޔާންއިން ޕީއެސްޖީ ކަޓުވާލައިފި، ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައި މިލާންވެސް ކުއާޓާއަށް

ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރުމަށް ގޮތް ނިންމާ މެޗަކަށް މިރޭގެ މެޗު ނުވާނެ: އެމްބާޕޭ

« 1 ...