ޕީއެސްޖީ

ބާސާ ޓްރާންސްފާގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން، ބައްޕަ ބުނީމަ ސޮއިކޮށްލީ: ނޭމާ

ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދިނީ ނޭމާ، މެޗަށްފަހު އެމްބާޕޭ ބުނީ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ނުޅޭ ކަމަށް!

އޮންރީ ރުޅިގަދަވެ އެމްބާޕޭއަށް: ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުލަބަށްވުރެ ބޮޑެއް ނުވެވޭނެ

ޗެލްސީން އަނެއްކާވެސް މިލާން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީއާއި ރެއާލް އަދި ޕީއެސްޖީއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

އެމްބާޕޭ ނުރުހިއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ޖެނުއަރީގައި ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން!

މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެމްބާޕޭ

ބެނިފީކާއިން ޕީއެސްޖީ ހިފަހައްޓައިފި، ޗެލްސީއާއި ސިޓީއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން މެސީ އެނބުރި ބާސާއަށް ދާނެ: ރިޕޯޓު

މެސީގެ ފުރިހަމަ ހިލޭ ޖެހުމަކާއެކު ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް

ބާސާގެ ޓްރާންސްފާތައް ތަހުގީގުކުރަން ޔޫއެފާއަށް ގޮވާލައިފި

އެމްބާޕޭއަކީ ފުރިހަމަ ކުޅުންތެރިއެއް، އެކަން ސާބިތުވެސް ކޮށްދީފި: މެސީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ވާދަވެރި ބައެއް މެޗުތައްވެސް ޔޫރަޕުން ބޭރުގައި ކުޅެނީ؟

« 1 ...