ޕީއެސްޖީ

އަލުން ގުރު ނެގުމުން ވަރުގަދަ ޕީއެސްޖީ ޖެހުނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ، ލިވަޕޫލާއި އިންޓަގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް

މެސީ އާއި އެމްބާޕޭ ތަފާތު ދައްކައިފި، އެއްވަނަ ލިބުނު ނަމަވެސް ސިޓީ ނިންމާލީ ބައްޔަކުން

ޕެރިސް ފިނިކަމުން މެސީއަށް ކުޅެން އުނދަގޫވޭ: ސުއަރޭޒް

ސަޕޯޓަރުންނަށް އެވޯޑުތައް ދައްކާލި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް

ނޭމާ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން 8 ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހޭނެ

ރެކޯޑު ހަތްވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ބެލޮންޑިއޯ ހޯދައިފި، ރޮނާލްޑޯ ގަދަ ފަހެއްގައި ނުހިމެނުނު

ރާމޯސް އެދެނީ މެސީއަށް ބެލޮންޑިއޯ ލިބުމަށް

ރާމޯސްގެ ފުރަތަމަ މެޗު، ޕީއެސްޖީ ހޯދި މޮޅަށް ނޭމާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ޕޮޗެޓީނޯގެ "ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިން" ކައިރީ ގާޑިއޯލާ ދެއްކީ އެކުވެފައިވާ ޓީމެއް

1

ޑިބްރޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ، ޕީއެސްޖީ މެޗުވެސް ގެއްލޭނެ

މެސީއާ ނުލައި ކުޅުނު ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް، ލިވަޕޫލް އަނެއް ބުރަށް

3