ވަން ކުޅިވަރު

އަލް-އިއްތިހާދުން ލޮޕެޓެގީ ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އަލްބޭނިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން 28 އަހަރުގެ ގާނާ ފޯވަޑް ޑްވާމެނާ މަރުވެއްޖެ

17 ގޯލު ހަމަކޮށް ކޭންއަށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ރެކޯޑެއް

19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ކެޔޮދޫއަށް، ފިރިހެން ތަށި ސީއެޗްއެސްއީއަށް

އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަކީ ސައުސަން އާއި ރިހާން، ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް އާއި އެމްއެލްއޭއަށް

ވިނީޝިއަސް އާއި ރޮޑްރީގޯގެ ގޯލުތަކުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައި ރެއާލް ކުރިއަށް

ޓޮޓެންހަމްއަށް ހިތްދަތި ބައްޔެއް، އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

އަށްވަނަ ބެލޮންޑިއޯ ދައްކާލައި މެސީ ވައުދުވީ އިންޓި މިއާމީއާއެކު އިތުރު ތަށިތައް ހޯދަން!

ބޮޑީބިލްޑިން ދުނިޔޭގެ މުބާރާތުން އަޒްނީން އަނެއްކާވެސް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

1

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ކަމަށްބުނެ، ސްރީ ލަންކާ ކްރިކެޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ބާސާ ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑައިމަންޑް ވިއްކަނީ

ބަހަށް ހަމަލާ ދީގެން ފަސްކުރި މެޗު ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ކުޅެން ޖެހޭތީ ލިޔޯންގެ ކަންބޮޑުވުން!

... 8 ...