ވަން ކުޅިވަރު

ވެލެންސިއާ ލީގުން ވަކިވެއްޖެ، މާދަމާ އަލުން ކުޅުން ފަށަނީ

މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްގެ ތިންވަނަ ކްރިކެޓް ކާނިވަލް އިއުލާނުކޮށްފި

ބެލިންހަމްއާއި ކޮލްވިލް ވެސް އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުން ބޭރުވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޓީމު ބޮއިކޮޓެއް ނުކުރޭ!

ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑުކަމުން ސައުދީއަށް ދާހިތްވި، އެކަމަކު ނިންމުން ނިންމީ ކެރިއަރަށް

ނޭމާ ހުރީ ބުނިކަމެއް ކޮށްގެން ރިކަވާ ވާން ތައްޔާރަށް: ބްރެޒިލް ޑޮކްޓަރު

މިމަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަނީ

ޕޮލެންޑްގެ ޔޮނެކްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަލުން ލައިބާއަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް

ނެދަލޭންޑްސް ބަލިކޮށް، އިންޑިއާއިން ސެމީއަށް ތައްޔާރުވީ ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު!

ލެވަންޑޯސްކީގެ ގޯލުތަކުން ބާސާއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް، ޗެލްސީން ވަރުގަދަ ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި

ސަލާހްގެ ގޯލުތަކުން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ދެވަނައަށް

... 7 ...