ވަން ކުޅިވަރު

އެފްއޭއެމްގެ ވަގުތީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ޖައުޝަން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ހާލަތު ގޯސްކޮށް އޮތް އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ޖަވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެލޯންސޯގެ ލެވަކޫސަން ތަފާތު، އެއްވަނައަށް އެރީ ބަޔާންގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްގެން

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ ސާއިދާއި އައިނީ

ބާސާއަށް މާޔޫސީ ރެޔެއް، ޕޮއިންޓެއް ލިބުނީ ފަހުވަގުތު

ފަހުވަގުތު ހަވާޓްސް ޖެހި ގޯލުން އާސެނަލް އެއްވަނައަށް، ޗެލްސީ ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެ

ހާލަންޑް 50 ހަމަކުރި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި

ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރި މެޗުގެ މައްސަލަ ފީފާއިން ބަލަނީ

ކޭންގެ ރެކޯޑުތައް ކުރިއަށް، ބަޔާން އެއްވަނައަށް

އޮނާނާ ފިޓް، ހޮއިލުންނަށް ކުޅެވޭނެކަން އެނގޭނީ ޓެސްޓްތަކަށްފަހު!

ގާޑިއޯލާ ބުނަނީ އެވަޓަންގެ ހާލަތު ސިޓީއަށް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް!

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އެތުލީޓުންގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

3 ...