ޚަބަރު

ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭންކަށް ނުގޮސް ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބީއެމްއެލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ އުސޫލު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފި

ގައުމީ ޝިޕިންގް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މިހާލަތުގައި އަންހެނުން އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިދާނެތީ ފެމިލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް އޮންލައިންކޮށް ފެށުމަށް ވަނީ އެދިފައި: ޖީހާން

މިހާރު ތިބި ކައުންސެލަރުންނަށް އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އެޖެންޑާކޮށްފި

މާލޭހިޔާ ފުރަގަހުގައި ހުރި ޓްރެވަލާސް ކްލިނިކް ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކޮށް ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ބާޒާރު ބްރާންޗު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބްރާންޗުތަކެއް ތިން ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ގެވެށިއަނިޔާ އިތުރުވާތީ ގައުމުތަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި

އިގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގައި ދަރިވަރުން ދިރިއުޅޭ ތަނުން ނުނެރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޓޫފޯވަން ކޮމެޓީ އިސްވެ އޮވެ އާ ނެޝަނަލް ޕްލޭނެއް ހަދަން ޖެހޭ: މެންބަރު ޣަފޫރު

50 އަހަރަށް ފަހު ވައިކަރަދޫގައި ޒުވާނަކު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހަނޑޫ ހައްދައިފި

22
2 ...