ޚަބަރު

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ: ރައީސް

އާ ސީއީއޯގެ އަމާޒު: 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލްގެ ފްލެޓްތަކަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދުން

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވިސްނައި ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭނެ: މެޑަމް ސާޖިދާ

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކްގެ "އަވާ އޮފް ކޯޑް" މިމަހުގެ 16ގައި ފަށަނީ

އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް އާމިރު މަންސޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަކަށް ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީ

"ސީހޯމް ސެފަޔާ" ނައްތާލި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމި މައްސަލަ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން މަޖިލިސް ތަޅުމަށް

އައްޑޫގައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު ހަތިޔާރުތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ޖުމުލަ ކުލިން އިތުރު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ މައާފުކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލުން އިތުރު 30 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ

މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލުކުރުން ހަނިކުރި ގަވާއިދު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު: ހައިކޯޓް

ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް ނުވެ، ޕޮއިންޓް ބަދަލުކޮށްވާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީއަކަށް ނުބުނުވޭނެ: އަކުރަމް

« 1 ...