މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް ނޭރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަސްލަމްގެ ދައުވަތު ނަޝީދަށް

ނަޝީދު ފެކްޝަނުގެ އާ ވާހަކައެއް، އެމްޑީޕީގެ ރަނިންމޭޓަކާއެކު ސޯލިހު ނޫން ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުން!

ވަން ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުން

އިންތިހާބަށް ބަދަހި ސަފުތަކެއް އޮންނާނެ، ރައީސް ނަޝީދާ މިދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާ އެއްގޮތަށް އަނބުރާލަން ގޮވާލައި ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުގެ ގަރާރެއް!

ރައީސަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހަވާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި ޕްރައިމަރީ އަލުން ބޭއްވުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

ރައީސް ސޯލިހު, ބޮޑުތަފާތަކުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސޯލިހްވެސް ކާމިޔާބު އިއުލާންކުރައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މާކުރީގައި، ނަޝީދު، ޖެއްސެވި ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ފަހަތުގައި

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރު މި ނޮވެމްބަރުގައި ފަށާނަން: ނަޝީދު

1

ސިޔާސީ ތާރީހު ބުނަނީ ކީކޭ؟ ހުރިހާ ކަނޑަކަށް ހެޔޮވަރު އެމްޑީޕީގެ އޮޑި އަސްލުވެސް ފެތެނީތަ؟

3 ...