އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އިތުރު 14 މީހުންނާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު 281 އަށް އިތުރު ވެއްޖެ

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބާރެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރުންނާއެކު ބޮޑުހިޔާނާތް މަޖިލީހުން ބަލަން، ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިން ސްވިޒަލޭންޑްގެ "ލެޓްސް ގޯ ޓުއާސް" އާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ ކުރާނެކަން ޔަގީން، ބައެއް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލި، ބޭފުޅުންގެ މަގާމު ގެއްލޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފަނޑިޔާރުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅަން ޝަރީފް 15 މިލިޔަން ނެގި: ދޮންބިލެތް

ގްރާންޓްތޯންޓަން އަށް ބޮޑު ހިތާނާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީމަ ބުނީ ބެލޭނީ ސަރުކާރުން އެދުނީމަ ކަމަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވައްކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ވާނީ ހުށަހަޅައިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހާމިދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ތާއީދު ކޮށްފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން ޔޫބީލް ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ހަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

6 ...