އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ޕްލީ ބާގެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ނަންތައް ފޮރުވުމުގެ ޑީލް: އާދަމް ޝަރީފް

ވަން ފޮޓޯ: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ބޯޑާ މައިލްސް ފެށުން

އެންމެ ހިތްގައިމު ޖަޒީރާ މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވިއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި ނިހާންގެ މައްޗަށް ހަ ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: 500،000 ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ފަސް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ހާސިލްވެއްޖެ

އަންނަ އަހަރު 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނެވޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ފޮޓޯ: ބޯޑަރު ހުޅުވައިލި ފަހުން އެއްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައުން

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް، ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ކެމްޕެއިންތަކެއް ފަށައިފި

އެމްއެމްއޭގެ އެފްއައިޔޫގެ ކުރީގެ އިސްވެރިޔާ އާތިފް ޝަކޫރަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ ކުރީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ ބަޔަކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހި މަޅިއެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ސަގާފަތް ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ: ރައީސް

... 8 ...