މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު

"މާޒިޔާ ވެލެންސިއާ މެޗަކީ މިބުރުގެ ފައިނަލް މެޗު"

ޔޫވީ ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް

ނިޒާމްބެ ބުނަނީ ޕްރެޝަރު ހޭންޑަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ޔޫވީން ނުކުންނާނީ މާޒިޔާގެ ވަރުގަދަކަން ދަނެގެން

ވަން ފޮޓޯ: އީގަލްސްއިން ފުރަތަމަ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލައިލުން

"މިއީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ކުޅުންތެރިންނަށް"

ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، އީގަލްސްއިން ފުރަތަމަ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

މިއީ ވަރަށް ވާދަވެރިވާނެ، އުނދަގޫ ސީޒަނެއް: ނިޒާމްބެ

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ޕާޓްނަރުންނަށް އާކް، އެމްވީ ބްލަޑް ޑޯނާސް އަދި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީ

މާޒިޔާއަށް ޔޫރަޕުގެ ލީގުތަކުގައި ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރެއް

މާޒިޔާ ފަރިތަކުރުންތަކަށް: "ފުޓުބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް"

އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކޮށްފި

ގައުމީ ޓީމާއި ޓީސީ އަދި މާޒިޔާގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ހުއްދަ ދީފި

« 1