މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު

ބެންގަލޫރު އަތުންވެސް ބަލިވެ މާޒިޔާއަށް އުނދަގޫ ނިމުމެއް

ވަން ފޮޓޯ: 21 އޯގަސްޓް 2021 އޭޓީކޭ އާއި މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު

މާޒިޔާއަށް އަނެއްކާވެސް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މާޔޫސްކަން: ކޯޗު ބުނަނީ ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް!

އޭޓީކޭ އަތުން ބަލިވެ، މާޒިޔާއަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އޮސްކާގެ ބަޝުންދަރާއިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

އޮސްކާގެ "ދެވަނަ ހޯމް" ގައި، މާޒިޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ނަމަވެސް ދުލެއް ނުދޭނެ

މިރޭގެ މެޗުގައި އެވާންޓޭޖް އޮތީ ބަޝުންދުރާއަށް، މާޒިޔާ ކުޅޭނީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ހައްގުގައި

އިއްބެގެ ދެ ގޯލުން މާޒިޔާ ޖިއްދާ އެފްސީއާ އެއްވަރުކޮށްފި

މާޒިޔާގެ ތަމްރީނުތައް، އަލް އިއްތިހާދުގެ ޒުވާން ޓީމު ކައިރިން މޮޅެއް

މާޒިޔާ ސައުދީއަށް، ކޭމްޕުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ކޯޗު ދެކޭ

އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި

މާދިހުގެ ކުއްލި ވަކިވުމާއެކު ކުޅިވަރު އާއިލާ ރޮއްވާލައިފި

« 1