މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު

ޔޫވީ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް

މާޒިޔާ ހިމެނޭ އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް ހޯސްޓް ކުރާނީ އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި

ޓަނާ އާއި ދާދުގެ ގޯލުތަކުން މާޒިޔާއިން އީގަލްސް ބަލިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއިން މޮޅަކާއެކު ލީގު ފަށައިފި

ސަންތިއާގޯ ބާނަބޭއޫގައި ރެއާލް ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހި ޓާނާ، "ކެނެރީ ރީނދޫ"އަށް އަލްވަދާއު ކިޔައި ރާއްޖެއަށް

ލަލީގާގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ފޯވަޑް ޓާނާ މާޒިޔާއަށް

ޔޫރަޕާއި އޭޝިއާ، އަދި އެފްރިކާ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޖެސިކް މާޒިޔާ ކޯޗަކަށް

މާޒިޔާ، މިއަހަރުވެސް އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް

މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން މޯހަން ވަކިކޮށްފި

މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް ވެލެންސިއާއަށް، އަލިފުށީގެ ފައިނަލު "އަނދިރީގައި"!

ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ތަށްޓާއެކު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް އަލިފުއްޓަށް

ގައުމީ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފައިނަލާއެކު އަލިފުށްޓަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑުއީދެއް

2