ދިވެހި ރާއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އާއެކު ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ދިން ރާޑަރު ސިސްޓަމްތައް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

މޯދީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ކުރިކެޓް ބެޓެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބް، މޯދީއަށް އަރުވައިފި

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ތިން އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

ފައިސާއާ ބެހޭ ކުށްތަކާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ އެކްސްޕާޓުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

4

އައިސްއޭޖް ޒަމާނުގެ މޫދުލޮނު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

1

އަރްޖުން ރާމްޕަލް ލޯބިވެރިޔާއާއެކު ރާއްޖޭގައި

"ޝޮޓް އޮން އައިފޯން އެކްސް އެސް" ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް

ބޭހާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އިންޑިއާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ލިބޭނެ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްދޭ މާލީ އެހީ ހަތަރު ގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ

ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ދިޝާ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

9