ލ. ގަން

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑް ސެމީއަށް

ޕޮލިސް ކަޓުވާލައި، ގޯޅި އުންމީދު އާކޮށްފި

ޕޮއިންޓަކާއެކު ގޯޅިއަށް މާޔޫސްކަން، މާބައިދޫ ސެމީއާ ގާތަށް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓީއެސްސީވެސް ބަލިކޮށް، އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑުން ސެމީއާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

ޕޮލިހާއި މާހިންނައަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދޫވީ 7 ފޫޓު މަތީން އައި ރާޅުގެ ތެރެޔަށް، 3 ދުވަސް ފަހުން ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ގާދޫ ކަނޑުން

3

ގޯޅިއަށް އުންމީދު، އަމިގޯސްއަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، މާބައިދޫ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

1

ޕަރީ ފެންގަނޑު ހިމެނޭހެން ހައްދުންމަތީގެ ހަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި

ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މާހިންނައިން ގޯޅި ބަލިކޮށްފި

ގަމު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް: ފަސޭހަކަމާއެކު ފޮނަދޫ ބަލިކޮށް، އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ގަމު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ، ތަރިންނާއެކު ފޯރިގަދަ ވާނެ!

... 7 ...