ލ. ގަން

ގަމު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި ކަރަންޓީނު ވެގެން ތިބި ސިފައިންގެ 26 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކަށް ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

ރޯވެ، އަޑިއަށްދިޔަ ދޯނިން ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ޕޮލިސް ލޯންޗްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި މޫސާ އިނާސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފި

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ލިޔުންތަކެއް ފެނިގެން ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން އެންމެ އަވަހަށް ލިބޭނެ އެއް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ: އަމީން

ގަމާއި ވިލިނގިލީގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ގަމު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ނިންމައި، ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ގަމުގައި މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވެންޓިލޭޓަރާއެކު މާލެ ގެނެސްފި، ގެނައި އިރުވެސް ހެޔެއް ނެތް

މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސްވި ތުއްތު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

2
9