ލ. ގަން

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ލިޔުންތަކެއް ފެނިގެން ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން އެންމެ އަވަހަށް ލިބޭނެ އެއް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ: އަމީން

ގަމާއި ވިލިނގިލީގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ގަމު ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ނިންމައި، ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ގަމުގައި މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވެންޓިލޭޓަރާއެކު މާލެ ގެނެސްފި، ގެނައި އިރުވެސް ހެޔެއް ނެތް

މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސްވި ތުއްތު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

2

ޖީހާނަށް ގަމުން ގޯތި ދިން މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

1

ޖީހާނަށް ގަމުން ގޯތި ދިނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކައުންސިލް

ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ނިޒާމަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖީހާނަށް ގަމުން ލިބުނު ގޯތި ދޫކޮށްލަނީ

3

ގަދަކަމުން ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ލ. ގަމުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޓެކްނިކަލް އެހީއާއެކު ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަހުޅުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ޕޮލިސް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލީ ޑުރަގް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމަށް: ސީޕީ ހަމީދު

9