ލ. ގަން

މާންދޫ ކުލަސްޓާ: ދަނބިދޫން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

މާންދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްއެއް ގަމުން ފެނިއްޖެ

މާންދޫ ކްލަސްޓާ: އިތުރު 34 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެ އަދަދު 45 އަކަށް

މާންދޫ ކްލަސްޓާ: ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ގަން - ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންއަށް

މާންދޫން ހަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގަމު އެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ ތަހުގީގަށް އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ: ފުލުހުން

ގަމުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

ގަމުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގަމު ހޮސްޕިޓަލުން މިދިޔަ އަހަރު 103،000 މީހުން ހިދުމަތް ހޯދި

ބޭސްފަރުވާއަށް ގަމަށް ދިޔަ ކޮޅުފުށީ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ގަމުގެ 10 ގެއެއް ކަރަންޓީނަށް

ގަން-މުކުރިމަގުގެ ބަނދަރު އަލުން ފުންކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން ރަށަކުން ހައްޔަރުކުރި 7 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

6