ލ. ގަން

ލ. ގަމުގެ ކަރަންޓް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައި، ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ލ. ގަމުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ފަސްކުރި ދޯނީގެ މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް، ތަހުގީގު އަވަސްކުރަން އެޗްއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު މަސް ދޯންޏަށް އެރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ލ. ގަމުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

މަސްދޯންޏަށް ތޫނު އެއްޗިއްސާއެކު އެރި މައްސަލަ: އިތުރު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޯޓް އަމުރާ އެއްގޮތަށް "ފަސްކުރި" ދޯނި ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފި

މަސްދޯންޏަށް ތޫނު އެއްޗިއްސާއެކު އެރި މައްސަލަ: ތިން މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި، އިތުރު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރަށް

ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުލްފައްތާހުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ

ރަހީނު ކުރިކަމަށް ބުނާ ދޯނި ގަމުން ފުރަން އުޅުމުން ބަޔަކު ހުރަސް އެޅި: ފުލުހުން

ދޯނި ރަހީނެއް ނުކުރޭ، ދޯނި މިރަށަށް ގެނައީ ޖާބިރު ފައިސާ ނުދައްކަވާތީ: ގަމު ކައުންސިލް

1

ތިނަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

8