ޔުވެންޓަސް

ޕޮގްބާ އާއި ޑިމަރިއާ އިއުލާންކުރަން ޔުވެންޓަސް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް، އިންޓައަށް ދިރުމެއް

ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ކުއާޓާއަށް، ވަރުގަދަ ޔުވެންޓަސް ކަޓުވައިލައި ވިލަރެއާލްވެސް ކުއާޓާއަށް

ޗެލްސީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް، ސްޕެއިންގައި ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު

ޑިމާންޑު ބޮޑު ފޯވަޑް ވްލަހޮވިޗް ގެންދަން ޔުވެންޓަސް އެއްބަސްވުމަކަށް

ފަހު ސިކުންތުގައި ސަންޗޭޒް ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ރޮއްވާލައި، އިންޓައިން 12 އަހަރަށްފަހު ސުޕަކަޕް ނަގައިފި

ރޯމާ ކައިރިން މޮޅުވެ މިލާން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި، ޔުވެންޓަސްއަށް ޕޮއިންޓެއް

ޔުވެންޓަސް ކައިރީން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާއެކު ފެންވަރު ދައްކާލައި ޗެލްސީ ގަދަ 16 އަށް

ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ބަޔާންއާއި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

އިންޓަ ކައިރިން ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ބެންޗުން އެރި ޑިބާލާގެ ޕެނަލްޓީން

ރޮނާލްޑޯ ކުރީބައިގައި ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލި ނަމަ ފަސޭހަވީސް: ޗިއެލީނީ

ޔުވެންޓަސްއިން ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

2