ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ގާސިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ، އިލްހާމްގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް

ގާސިމްގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހުގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް

ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމަވައިފި

އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ

އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް އޮންނަ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ފާސްކޮށްފި

ޕާޓީގެ ނަން ބޭނުންނުކޮށް، މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރެވޭނެ: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރަން ޖޭޕީން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު ޖޭޕީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ގާސިމާއެކު ދެ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ސޯލިހު މާލެއަށް، ދެބޭފުޅުންގެ މި މަންޒަރުތައް ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޖޭޕީ އާއެކު ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ އެ ޕާޓީން ކުރި ގޯސްތައް ރަނގަޅުވުމެއް ނޫން: ޕީޕީއެމް

ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނަމަ މުއިއްޒާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ގާސިމާއި އުމަރު އަދި ފާރިސްއަށް ނާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި

« 1 ...