އައިޖީއެމްއެޗް

ކާޕެޓު ރޯލު ދަށުވެ ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ޅިނދުކަށިގަނޑު ވަނީ ބިނދިފައި ހިނގޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް: އާއިލާ

9

މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވި ދެ ކުއްޖަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ގައިމައްޗަށް ކާޕެޓް ރޯލު ވެއްޓުނު މީހާގެ ދެފައި ވަނީ އިރައިގެން ގޮސްފައި: ޕޮލިސް

އެމްޕީއެލްގައި އަނެއްކާވެސް ހިތާމަވެރިހާދިސާއެއް، ކާޕެޓްރޯލެއް ގައިމައްޗަށް ވެއްޓި ޒަހަމްވި މީހަކު ސީރިއަސްހާލުގައި

1

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއްގައި ރޯވެ ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިއީ ކޮވިޑުގެ ތިންވަނަ ރާޅު: ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ރޭގެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާ ލިބުނު އެކެއްގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ލޭ އެޅިފައި، ފަރުވާދެނީ އައިސީޔޫގައި

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ

1

މާލޭގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއްގަ އާއި އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި މާދަމާ ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ލެބުން ދެ ލައްކަ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައިފި

... 10 ...