ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އިބޫގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ޓެކްސީތައް އަތުލުމަކީ ހައްލެއް ނޫން، އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އާ ޓެކްސީ ހޯދައިދޭނަން

އިބޫގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން!

އެމްޑީޕީގެ ވަކި މީހަކަށް ރައްޔިތުން ތާއީދެއް ނުކުރޭ، ވޯޓު ދެނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް: ނަޝީދު

1

ޕީޕީއެމް މީހުން އަޅުގަނޑު ދެކެ މިހާރު ރުޅިއެއް ނާދޭ: ނަޝީދު

ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް ޓެކްސީ ގަނެގެން ދުއްވާ ނިޒާމު އުވާލުމަށް ނަޝީދުގެ ވިސްނުންފުޅެއް!

60 ޕަސެންޓުން ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަހަތަކަށް އެކަކުވެސް ނާރާނެ: ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ މަލާމާތް ރައީސް ސޯލިހަށް: ފިނިހަކައަކާ ދިމާލަށް ބާރަށް ދުވާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނެ

އަޅުގަނޑުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖައްސާނީ އައްޑޫ ބޭފުޅެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ހިސާންގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ނަޝީދަށް، މާބޮޑަށް ރިއެކްޓް ކުރީމާ ވެރިކަން ވެއްޓޭ!

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ފަނޑުވެ، ޑީއާރުޕީގެ ކުލަ ފޭދެން ފަށައިފި: ނަޝީދު

ޔާސީރުގެ ވިސްނުމަށް ބަދަލެއް، ވިދާޅުވަނީ މިހާރު ތާއީދުކުރައްވަނީ ނަޝީދަށް ކަމަށް!

ވަޒީފާގެ ބިރޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއް: މާރިޔާ

... 8 ...