ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މައުމޫނާއި ނަޝީދު އަދި ގާސިމުގެ ލޭ ހުއްދަވާނެ ކަމަށް ތަސްލީމް ބުނި: ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ

ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ނަޝީދު ތާއީދު

އައްޑޫއަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުއްދިފައެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

ހައިތަމްގެ ސަލާމުގެ މުއްދަތު ދިގުވެ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މާލެއަށް މީހުން ހިޖުރަކުރަނީ ރަށްރަށުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތުމުން: މަޖިލިސް ރައީސް

2

މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރަން ސަރުކާރަށް ލާޒިމުކުރާ ގާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކާކަށް ގާނޫނުގައި ނުހިމެނޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މިތިބީ ގްރީން ޓެކްސް ނުނަގާ ހާލަތެއްގައެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ޝާހިދުގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް، ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވާނެ ކަމަށް

މިދިޔަ 30 އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރު ވާރޭވެހުނުވަރު ގިނަވެއްޖެ، މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ގަރާރު ނެގުމަކީ ނަޝީދަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބެއް ނޫން، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭފުޅަކީ ނަޝީދު: ރީކޯ މޫސަ

1
« 1 ...