ފުޓްބޯޅަ

ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން ހަޒާޑް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި

މޮރޮކޯ ޓީމުގައި ގައުމަށް އުފަން އެންމެ 12 ކުޅުންތެރީން، ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ދައުރެއް!

ފޮޓޯ: ސްވިޒަލެންޑް ކަޓުވާލައި ޕޯޗުގަލް ކުއާޓާއަށް

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން، ފުރަތަމަ ތިން ޕެނަލްޓީ ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅީވެސް އަހަރެން: ސްޕެއިން ކޯޗު

ކޮންމެ ގައުމަކަށް އުފަން ނަމަވެސް، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ މޮރޮކޯއަށް އޮތް ލޯބި!

ޕޯޗުގަލުން ދިނީ ސަޕްރައިޒެއް، ރޭގެ މެޗުގައި ވަރުގަދަ މޮޅު ޓީމަކީ ޕޯޗުގަލް: ސްވިޒަލެންޑް ކޯޗު

"ރޮނާލްޑޯއަކީ ޓީމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ، ކެޕްޓަނަކު ކުރާން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް އޭނާ ކުރާނެ"

މޮރޮކޯގެ ހުވަފެނީ ދަތުރުގެ ސިއްރު، ވަތަނީ ރޫހާއި މައިބަފައިންނާއި އާއިލާގެ ލޯބި

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް ހެދީ ރާމޯސް، ޕޯޗުގަލް ހެވިލާފައި ކުއާޓާއަށް

ޖީސަސް ކަކުލުގެ ސާޖަރީއެއް ހަދައިފި، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޯޗުގަލް 6-1 ސްވިޒަލޭންޑް (ފުލްޓައިމް)

2

ގަދަފަދަ ސްޕެއިން ކަޓުވާލައި، މޮރޮކޯ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓާއަށް

2 ...