ފުޓްބޯޅަ

އެފްއޭއެމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް ހުޅުވާލަން ނިންމައި ގައިޑްލައިން އާންމު ކޮށްފި

ގަދަ ފަދަ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރު ކޮށްފި

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ކަސިއަސް ހަމަ ޖައްސައިފި

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފި

ޖަރުމަންގެ ތަރި އަންދުރޭ ޝޫލާ ރިޓަޔާކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

1

ރެއާލް މެޑްރިޑުން 34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވޯލްޑްކަޕް 2022ގެ ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓްބޯލް ސްކޫލް: ތާރީޚީ ބަދަލެއް، ތައުލީމާއި ފުޓުބޯޅައިގެ ހުނަރު އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން

މާޒިޔާއިން ސްޓެވާޓްގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ތާވަލުގެ 9 ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއިން ލީގު ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ލީގު ކާމިޔާބު ކުރިނަމަވެސް ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިފަހަރު އެލަވަންސެއް ނުލިބޭނެ

... 161 ...