ފުޓްބޯޅަ

ރަޝިއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ: ދެގައުމު އަދި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލޮޅުންތަކެއް!

1

މާޒިޔާ ހިމެނޭ އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުތައް ހޯސްޓް ކުރާނީ އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި

ކޮލިފިކޭޝަން ފައިނަލް ބުރުގައި ރާއްޖެ، ލަންކާ، އުޒުބަކިސްތާން އަދި ތައިލޭންޑް އެއް ގުރޫޕަކަށް

ރަށުން ބޭރުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެތުލެޓިކޯއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ޗެލްސީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް، ސްޕެއިންގައި ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު

ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރައިޑާސްއަށް

އަންނަ މަހުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކުގައި ރާއްޖެއާއި ބަންގުލަދޭޝް ވާދަކުރަނީ

ސައުދީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ މެޗު ރާއްޖޭގައި، ޕެލޭގެ ސަމާލުކަން!

އަބަމަޔާންގެ ދެ ގޯލާއެކު ބާސާއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ގެއްލުނު ދެ ގޯލުގެ ލީޑު އަލުން ހޯދައި، ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ފުރިހަމަ މޮޅަކާއެކު ރެއާލް ކުރިއަށް

ޗެލްސީގެ ދަށް ކުޅުމަށް ޓުޗެލްގެ ގިނަ ބަހަނާތަކެއް!

... 161 ...