Close

ފުޓްބޯޅަ

ނޭމާ، ޕެލޭގެ ޒަމާންވީ ގޯލު ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީއާއި އޭސީ މިލާން އެއް ގްރޫޕަކަށް

ކެމަރޫން ސްކޮޑުން އަނެއްކާވެސް އޮނާނާއަށް ޖާގަ ދީފި

ސްރީ ލަންކާގެ ސަސްޕެންޝަން ފީފާއިން އުވާލައިފި

އެންމެ މަތީފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑެމީއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްލޭން ފައިނަލްކުރުމަށް ވެންގަރ އިންޑިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރަނީ

ގްރީންވުޑް، ދެން ޔުނައިޓެޑް ޖާޒީގައި ނުފެންނާނެ

މެކް އަލިސްޓާއަށް ރަތެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލަށް މޮޅެއް

ޗެލްސީ ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ސިޓީން ހަރަދުކުރާނަމަ، "ދުވަސް ދުއްވާލާނެ": ގާޑިއޯލާ

ގޯތި ގުރުއަތުލުން ނުނިމޭތީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާ ކިންގްސް ކަޕްގައި އިންޑިޔާއާއި އިރާގު އެއްފަޅިއަކަށް

ޕެނަލްޓީގައި ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް، ސިޓީން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަބަހާނީ އަތުން ބަލިވެ، އީގަލްސްއަށް ޕްލޭ އޮފްގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

« 1 ...