ފުޓްބޯޅަ

ގްލޯބަލް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖެއަށް، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ކޮޔަރު އައްޔައަށް

1

ލެސްޓާއިން ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

އީދާ ދިމާކޮށް ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައި، މެޗު ހުއްޓުމަކަށް

ޔޫއެފާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކް

ތަފާތު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންދިޔަ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ޔޫއެފާ ސުޕާ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަޅުގަނޑު ނަގާ ފުރަތަމަ 11ގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނޭނެ، އޭނާ ޓީމަށް ނަގަން ޖެހޭ: މަހުލޫފު

1

ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް، ޓީސީ އަލުން ހަތަރުވަނައަށް

ފޯކައިދޫ އިން ގްރީން ހިފަހައްޓައިފި

އާސެނަލް ދޫކޮށް، 40 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގަކަށް އިވޯބީ އެވަޓަންއާ ގުޅިއްޖެ

74 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް، ލުކާކޫ އިންޓައަށް

ވިކްޓަރީ އަތުން އީގަލްސްއަށް މޮޅެއް

ޔޫވީ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާއިން އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

« 1