ފުޓްބޯޅަ

ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހުވެސް ހުއްޓާނުލާނަން، ޔޫރޯ 2024 ގައިވެސް ކުޅެން ބޭނުން: ރޮނާލްޑޯ

މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރަން ކުރި ޑިމާންޑްތަކެއް ލީކު ކޮށްލި ނޫހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޯލްޑް ކަޕަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅު ފިޓްނަސްއެއްގައި: ބޭލް

ނޯޔާ އާއި ގޮރެޓްސްކާ ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވް، އިންގްލެންޑާއި ހަންގޭރީ މެޗު ގެއްލޭނެ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބުރުނާއީ ކައިރިން ރާއްޖެއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޗެލްސީން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް ފްރެއުންޑް ސާލްސްބާގުގެ މަގާމު ދޫކޮށްނުލާނެ

އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާގެ "ބަހަނާ"އަށް ނިމުމެއްނައި، ގޯލުފުނި ތަކާއެކު ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ޖީލުތަކެއް ގެއްލިދަނީ

ބާސާއަށް 86 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ފައިދާއެއް

މުސާރައިގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވީ އެފްއޭއެމުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުން: ގްރީން

ބަންގްލަދޭޝްއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފަހު މެޗުގައި މިޔަންމާ ކައިރިންވެސް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ މެސީގެ ގޯލުން

« 1 ...