ފުޓްބޯޅަ

ޗެލްސީއަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، ޑާބީގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި

ޑޯޓުމަންޑު ޖާޒީގައި ބެޖެއް ނުފެނޭ، ޕޫމާއިން މައާފަށް އެދިއްޖެ

ގާޑިއޯލާ ހުރީ ގޮތުގައި، "ސަޕޯޓަރުންނަށް މައާފަށް އެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ޖޭމީ ޑޭ ވަކިކޮށްފި، ބަންގްލަދޭޝް ޓީމު ސާފަށް ނުކުންނާނީ އޮސްކާ ބްރޫޒޮންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

ލެސްޓާއަށް މާޔޫސީ ޕޮއިންޓެއް، ވެސްޓް ހަމް ފެށީ މޮޅަކުން

އަނެއްކާވެސް ބަޔާން ކައިރިން ބާސާއަށް ލަދެއް، ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީން ފެށީ މޮޅަކާއެކު

ރޮނާލްޑޯ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް ރަތަކާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ހުތުރު ބައްޔެއް

މަގޭ މަހަލްދީބު: "ތިންވަނަ ފަހަރު، މިއީ އެފަހަރު"

ސަލާހުގެ 100 ވަނަ ގޯލާއެކު ފުރިހަމަ މޮޅެއް! އެލިއޮޓުގެ ކުޑަހުޅު ނެއްޓި ޓީމަށް މާޔޫސްކަން

އުމުރުން 11 އަހަރުން ފެށިގެން ލުކާކޫ ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

ޔުވެންޓަސްގެ މާޔޫސީ ފެށުން މޮެޅެއް ނުހޯދި ދިގު ދެމެނީ

« 1 ...