އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ރޭގެ ހެޓްރިކަށް ސަމާލުކަން، އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑު ރޮނާލްޑޯއަށް މުގުރައިލެވުނީތަ؟

ލިވަޕޫލްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ސަލާހު ދެކޮޅު ހަދަނީ!

ދަނޑު ބޭރުން ހާލަތު ގޯސްކޮށް އޮތް ޗެލްސީން ނޯވިޗް ބަލިކޮށްފި

ޗެލްސީގެ ވެރިޔާއަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކުލަބު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް، މިއީ އާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު!

ޑާބީގައި ސިޓީން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި، ޔުނައިޓެޑު ސޮއްސާލައި އާސެނަލް ހަތަރަކަށް

ޗެލްސީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ސިޓީ ފުލުގައި ވިއްދައިފި

ޔޫކްރެއިނަށް ހިތްވަރުގެ މެސެޖުތައް ދޭތީ ޗައިނާގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އަބްރަމޮވިޗް ޗެލްސީ ވިއްކާލަން ނިންމައިފި

"ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށްވެސް އެނގޭނެ ރޮޑްރީގެ އަތުގައި ޖެހުނު ބޯޅައަށް ޕެނަލްޓީ ދޭން ޖެހޭނެކަން"

ފޮޑެން ޖެހި ގޯލުން ސިޓީ ސަލާމަތްވެއްޖެ، ރެފްރީގެ ބޮޑު ނިންމުމަކަށް ފާޑުކިޔުން

ޗެލްސީގެ ހިންގުން ފައުންޑޭޝަނަށް، އަދިވެސް ވެރިއަކީ އަބްރަމޮވިޗް

ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް، ބްރެންޓްފޯޑު މެޗުގައި އެރިކްސަން އެނބުރި ދަނޑު މައްޗަށް

6 ...