މަރު

މިނިސްޓަރު ނަސީމް މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

1

ދިހަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

އެކްސްކްލޫސިވް: މަރުވެ ކުނިވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ޒުވާނާ އޮތީ ބަރަހަނާ ހާލުގައި، ދޮރު ހުރީ ތަޅު ނުލައި!

5

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވުން: އެމްބިއުލެންސް ލަސްވި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަން ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ކުޑަކުޑަ މިޝްކާގެ ނޭފަތުން ލޭއައިސް ހޭނެތިގެން ވެއްޓި މަރު! ކޮވިޑް ވީމަ ތިބެން ޖެހުނީ އެމްބިއުލެންސްގެ އިންތިޒާރުގައި!

2

އެކުވެރިޔާގެ މަރަށް ހަފުތާއެއްވީ ފަހުން ހައްޔަރު ކުރުމުން ވެސް ބުނީ ފިލަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް

4

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 169 އަށް

ޒުވާނާ މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެނދުނު ނުވައެއް ނުޖަހަނީސް މިއަދުގެ ހަތަރު ވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 165 އަށް

މިއަދުގެ ތިން ވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 164 އަށް

... 37 ...