ކޯސްޓްގާޑް

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު މަސްބޯޓުތަކެއް އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

މޫދަށް ފޭބި ސިފައިންގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ކޯސްޓްގާޑު ފްލީޓަށް އިތުރު އުޅަނދެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޔޫއޭއީ އިން ދީފި

އެމްއާރުސީސީގެ ހިދުމަތް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖަޕާނުން 3.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޑިންގީއެއްގައި ބިދޭސީއަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

1

ހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ސަޕްލައި ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ހިތަދޫ ނެރަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ކަނޑުދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސީ އެމްބިއުލާންސަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ، ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

3 ...