ކޯސްޓްގާޑް

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައި މާލެ ގެންނަނީ

ކޯސްޓްގާޑުގެ ހުރަވީ މަރާމާތުކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

1

ވަން ފޮޓޯ: ކޯސްޓް ގާޑަށް ޖަޕާނުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގައި ސޮއިކުރުން

ޖަޕާނުން ކޯސްޓްގާޑަށް 117 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިންޑްސާފް ބޯޑެއްގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ދެމީހަކު ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާ އިން ދިން ޑޯނިއާ އެއާކުރާފްޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސަވަޔަލެންސް ޕެޓްރޯލަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ދެ ފްލައިޓެއް ރާއްޖޭގައި

ގެއްލިގެން ހޯދި ޑިންގީ ކިނޮޅަހަށް ލަފައިފި

ދެ މީހުންނާއެކު ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ލޯންޗަކާއި ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން އޭރިއަލް ސަވައިލެންސް ޕެޓްރޯލް ފަށައިފި

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

5 ...