ކޯސްޓްގާޑް

މަސްދޯންޏަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އަވަސް ފަރުވާ ދެނީ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ދިވެހި ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ތޫފާނު ބުރެވީގައި ޖެހިގެން ބެހި ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓަކަށް އެހީވެއްޖެ

ތޫފާން "ބުރެވި"ގެ ބާރު ގަދަވެ ރާއްޖެއަށް މިއަދު އަސަރުކުރަން ފަށާނެ

1

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައި މާލެ ގެންނަނީ

ކޯސްޓްގާޑުގެ ހުރަވީ މަރާމާތުކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

1

ވަން ފޮޓޯ: ކޯސްޓް ގާޑަށް ޖަޕާނުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގައި ސޮއިކުރުން

ޖަޕާނުން ކޯސްޓްގާޑަށް 117 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިންޑްސާފް ބޯޑެއްގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ދެމީހަކު ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާ އިން ދިން ޑޯނިއާ އެއާކުރާފްޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސަވަޔަލެންސް ޕެޓްރޯލަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ދެ ފްލައިޓެއް ރާއްޖޭގައި

4 ...