ކޯސްޓްގާޑް

އެމްއާރުސީސީގެ ހިދުމަތް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖަޕާނުން 3.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޑިންގީއެއްގައި ބިދޭސީއަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

1

ހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ސަޕްލައި ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ހިތަދޫ ނެރަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ކަނޑުދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސީ އެމްބިއުލާންސަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ، ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މަސްދޯންޏަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އަވަސް ފަރުވާ ދެނީ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ދިވެހި ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ތޫފާނު ބުރެވީގައި ޖެހިގެން ބެހި ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓަކަށް އެހީވެއްޖެ

ތޫފާން "ބުރެވި"ގެ ބާރު ގަދަވެ ރާއްޖެއަށް މިއަދު އަސަރުކުރަން ފަށާނެ

1
4 ...