ޗައިނާ

ޓިބެޓް ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ހިންގާ އަމަލުތައް އިތުރުވާތީ އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ޗައިނާ އާއި ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ފޭކު ލިޔުންތައް ހަދައި، ވިއްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ވަންގް ޔީގެ ދަތުރުފުޅާއެކު ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ: ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން މި ސަރުކާރުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ: ޝާހިދު

އެފްޓީއޭއިން ރާއްޖެއަށް ވާނީ ފައިދާ، އުންމީދަކީ އަވަހަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން: ވަންގް ޔީ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 968 މިލިއަންގެ ހިލޭ އެހީ ދެނީ

ދިވެހިންނަށް ޗައިނާއިން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދެނީ

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުން ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލު ކުރެވިފައި: ޗައިނާ

ޕާކިސްތާނުގެ ދަރަނި އިތުރުވެ، އިމްރާން ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ޗައިނާއާއެކު އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް

2 ...