ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހަދާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓާސް ސެންޓަރު އަނގޮޅިތީމުގައި

އެސްޓީއޯއިން އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށްފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒުން ދޯންޏަކުން ދުވާލަކު އެއް ޓަނު މަސް ގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމް

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންޓް އެޑިޝަން ނެރެފި

އެސްޓީއޯގެ ''މަކިޓާ ހެއްޔާ'' މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި 24 ގަޑި އިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި

އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ރިޒޯޓު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

1

ބީއެމްއެލް ''ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު''ގެ ދަށުން ފަސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން އެހީ ދީފި

ސީގަލް ކެފޭ ހައުސް އިން ބޭކް އޮފް ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލަކީ ތާރީހާއި ސަގާފަތް: މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީީދު

... 75 ...