ވިޔަފާރި

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ކޮވިޑް 19 :މިއީ ވިޔަފާރިތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭންވީ ވަގުތު: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް

އެމްއެސްއެސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އިސްތިގުލާލަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: އަމްރު

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހީން ގެންނަ ޗާޓަރު ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރުމަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ 300 ޑޮލަރު

ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭންކަށް ނުގޮސް ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބީއެމްއެލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ބާޒާރު ބްރާންޗު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބްރާންޗުތަކެއް ތިން ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއިން އޯޑަރުކޮށް ނުގެނެވި ހުރި 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް ރާއްޖެ ގެނައުން

މޯލްޑިވިއަން ކާގޯއިން ޑުބާއީން މުދާ ގެނެސްފި

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި، އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ އެއްލައްކައާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަނީ

4
... 140 ...