ވިޔަފާރި

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ''މައި ބަނދަރު'' ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މައިލޯއިން ފުރަތަމަ ރިސައިކަލް ކަރުދާސް ހޮޅި ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް ފެށުމަށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އޮގަސްޓުގައި އިއުލާނު ކުރަނީ

މާފަރު އެއާޕޯޓުގައި ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ނުދެއްކިވާ ޓެކްސް ފައިސާގެ ޖޫރިމަނާ މައާފުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައި، ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފި

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 112 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލަނީ، ޑިޕާޗާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އަދަދުތަކެއް

2

ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ ކުރި ހަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

ސަސްޓެއިނެބަލް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި ވިޔަފާރިތަކަށް: ފައްޔާޒު

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

... 134 ...